Úvodní strana

ESPH vznikl na základech dlouhodobé práce spolku Hartenberg z.s., jehož prioritním cílem je obnova Hartenberské domény - přírodně a urbanisticky velmi hodnotného území kolem hradu Hartenberg na Sokolovsku. K docílení těchto snah spolek roky vyvíjí činnost v oblasti sociální, enviromentální, kulturní a vzdělávací. Tento podnik chce stavět na příležitosti, kterou mu spolek svou činností připravil.

Více jak 30% zaměstnanců ESP Hartenberg patří do skupiny znevýhodněných skupin osob. V roce 2018 byl tento podíl nad 50%.

Princip sociáního podniku také počítá s tím, že více než 50% případného zisku je smyslupně reinvestováno do samotného rozvoje sociálního podniku nebo naplňování společensky prospěšných cílů deklarovaných sociálním podnikem. Informace o využití případného zisku jsou veřejné.

foto01

Comments are closed